Veilig en gezond

Magazine cover

Advies bij evenementen

“Samenwerking is van groot belang”, zegt Jolanda. “Met de gemeenten hebben we regelmatig contact over evenementen.
Met aandacht voor zorgvuldige vergunning-verlening, goede afspraken en samenwerking met alle partners, maken we samen de evenementen veilig en gezond.”

VOORKOM GEZONDHEIDSSCHADE
“Ik zie steeds meer festivals waarbij jongeren alcohol en/of drugs gebruiken. De deskundigen van GGD en de verslavingszorg spelen hierop in met voorlichting en preventieve maatregelen op het gebied van alcohol- en drugsgebruik, maar ook gehoorschade, oververhitting of een slechte hygiëne. Worden er veel jonge kinderen of gehandicapten verwacht, dan geven we extra specifieke adviezen zodat ook hun gezondheid en veiligheid zijn geborgd.
Dit geldt ook voor indooractiviteiten en evenementen rond het water. Ook activiteiten met dieren brengen specifieke risico’s met zich mee waar we op voorhand op inspelen.”

Bij grote evenementen zoals muziekfestival 538 of Koningsdag is de GHOR het aanspreekpunt voor alle medische partners zoals de ambulancedienst en ziekenhuizen. “Wij informeren al onze partners over wat er speelt, voor het geval dat er opgeschaald moet worden.”

NAAR 2 van 3

TERUG

TERUG

GEVOLGEN VAN EXTREEM WEER

......................

BEST PRACTICE

GEVOLGEN VAN EXTREEM WEER

......................

BEST PRACTICE

PREVENTIE VAN GEHOORSCHADE

......................

BEST PRACTICE

PREVENTIE VAN GEHOORSCHADE

......................

BEST PRACTICE

“BIJ EVENEMENTEN WAAR KWETSBARE DOELGROEPEN VERWACHT WORDEN, GEVEN WE SPECIALE ADVIEZEN.”

Jolanda Hogewoning:

NAAR 3 van 3

LEES MEER

LEES MEER

NAAR 1 van 3

TERUG

TERUG

Kan de ambulance het terrein bereiken?
Is er aandacht voor het risico op gehoor-
schade? Hoe is de medische dienst georganiseerd? Organiseert u een publieksevenement, dan is het zaak
tijdig te zorgen voor goede veiligheids-
en gezondheidskundige maatregelen.
Op die manier beheersen gemeente, organisatie en hulpdiensten samen de risico’s.

Per jaar worden een paar duizend evenementen georganiseerd in Midden- en West-Brabant, variërend van een straatbarbecue op een pleintje of een kleinschalige braderie tot grote evene-menten met duizenden bezoekers zoals het bloemencorso, sportevenementen
en dancefestivals. Volop werk dus voor Jolanda Hogewoning, die met haar partners de gemeenten adviseert over veilige en gezonde evenementen.

NAAR 2 van 3

LEES MEER

LEES MEER

.......................

Herhaal video

.......................

Koningsdag 2014 in Breda: een feest met veel voorbereiding, óók op het gebied van gezondheid en veiligheid. In deze video zag u de voorbereidingen van de GHOR om samen met de partners te zorgen voor een veilig en gezond evenement.

EVENEMENT

ADVIES BIJ EEN

VRAAG TIJDIG

Jolanda Hogewoning,
evenementenadviseur GHOR Midden- en West-Brabant

VEILIG DOOR
DE BOSSEN

......................

BEST PRACTICE

VEILIG DOOR
DE BOSSEN

......................

BEST PRACTICE

TOEZICHT OP VEILIGHEID EN GEZONDHEID

......................

BEST PRACTICE

TOEZICHT OP VEILIGHEID EN GEZONDHEID

......................

BEST PRACTICE

VIDEO OVERSLAAN

VIDEO OVERSLAAN

BEST PRACTICE

GEVOLGEN VAN EXTREEM WEER
Zo maar twee voorbeelden van de gevolgen van weersomstandigheden voor evenementen in de regio Midden- en West-Brabant: 5 mei-vieringen met een
storm op komst en de avondvierdaagse die in veel gevallen werd afgelast vanwege verwachte regen en onweer. Organisatoren, gemeenten en hulpdiensten worden dan ook steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van extreem weer. De GHOR adviseert bij de verwachting van extreem weer de gemeenten welke aanvullende maatregelen de organisatoren kunnen nemen.

BEST PRACTICE

PREVENTIE VAN GEHOORSCHADE
De GGD en Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) hebben in januari 2015 alle gemeenten opgeroepen hun geluidbeleid met betrekking tot horeca en evenementen aan te passen. Dit beschermt niet alleen omwonenden tegen geluidshinder, maar ook de bezoekers tegen gehoorschade. Ieder jaar lopen namelijk tienduizenden jongeren in Nederland gehoorschade op door vrijetijdslawaai, waarvan ongeveer de helft tijdens het uitgaan. Vaak ontstaan hierdoor blijvende handicaps zoals oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies. Samen met de GHOR is een infoblad opgesteld voor de organisatoren van evenementen. Daarnaast wordt het thema gehoorschade ook met de (directies van) middelbare scholen besproken op het moment dat het gezondheidsprofiel van de tweede klassers wordt doorgenomen. Doel: méér aandacht voor gehoorschadepreventie tijdens het lesprogramma én een verantwoord schoolbeleid rondom de eigen schoolfeesten. Ook tijdens de introductieweek van nieuwe HBO-studenten wordt aandacht gevraagd voor dit thema. GGD en Bureau GMV trekken samen op met partners zoals de Nationale Hoorstichting.

BEST PRACTICE

VEILIG DOOR DE BOSSEN MET DE AVONDVIERDAAGSE
Ieder jaar doen vele gezinnen mee met de avondvierdaagse. In West-Brabant gaat de vierdaagse regelmatig dwars door de bossen. Kinderen zijn speels en blijven meestal niet op de paden in het bos; ze rennen dwars door het lage struikgewas. Dit zijn nou juist de plaatsen waar zich teken bevinden. Kinderen lopen hierdoor meer risico op een tekenbeet dan volwassenen die op de paden blijven. Als ze worden gebeten door een besmette teek kunnen ze de ziekte van Lyme oplopen. Bescherming vooraf, een goede controle op en de juiste verwijdering van teken helpen om de ziekte te voorkomen.

De GGD was aanwezig bij een van de locaties waar de inschrijving voor de vierdaagse plaatsvond. Elke deelnemer of gezin kreeg een tasje met een monsterzakje Deet, voorlichtingsmateriaal en een tekentang. Veel deelnemers gaven aan niet te weten dat Deet helpt bij het voorkomen van een tekenbeet.

“EEN ACTIE DIE NAVOLGING VERDIENT VOOR BEWUSTWORDING BIJ DE INWONERS UIT ONZE REGIO.”

Anja Buntsma,
sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding GGD West-Brabant:

BEST PRACTICE

TOEZICHT OP VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Folkloredagen, tentfeesten, openluchtconcerten, wielerrondes, kindervakantieweken: vooral de zomermaanden staan bol van dit soort evenementen waarbij plezier voor de bezoekers voorop staat. Een infectie door bijvoorbeeld besmet water, voedsel of onhygiënisch sanitair is een ongenode gast. Daarom kunnen organisatoren van evenementen – direct verantwoordelijk voor een zo gezond mogelijke omgeving voor zowel bezoeker als medewerker – advies krijgen van het team technische hygiënezorg (THZ) van de GGD. Team THZ kan advies geven bij de opzet van een evenement, maar zij kan ook vooraf of tijdens het evenement een bezoek brengen aan de locatie. Heeft een evenement een hoog infectierisico? Dan betrekt de GHOR het hygiëneadvies van team THZ in haar advisering rondom het verstrekken van een vergunning.
De GGD heeft niet alleen een adviserende maar ook een controlerende taak, bijvoorbeeld als het gaat om het aanbrengen van tatoeages en piercings. Een voorbeeld hiervan is de Needle Art Tattoo Convention in Breda. Op dit jaarlijkse tattoo evenement zijn topartiesten uit alle delen van de wereld aanwezig. Twee inspecteurs van het team THZ controleren tijdens de conventie of voldaan wordt aan de landelijke hygiënerichtlijnen.

assets/ggdgezondwestbrabant5/a6c1_Infoblad warme weersomstandigheden.pdf

assets/ggdgezondwestbrabant5/ed4b_Infoblad gehoorschade.pdf

assets/ggdgezondwestbrabant5/cccb_schoolprofiel totaal West-Brabant 2014-2015_voorlopig.pdf

http://www.hoorstichting.nl/professionals/scholen/

http://www.hoorstichting.nl/professionals/scholen/geluidsadvies-schoolfeesten/

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Multimedia/Infectieziekten/Controleren_op_tekenbeten/Download/Controleren_op_tekenbeten

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Multimedia/Infectieziekten/Verwijderen_van_teken/Download/Verwijderen_van_teken

Betrek inwoners bij maatregelen

Aandacht voor veiligheid

Technology by MagStream Real Time Publishing