Veilig en gezond

Magazine cover

Aandacht voor veiligheid

“EXTRA AANDACHT VOOR VEILIGHEID IN DE WIJK EN INSTELLING IS MOGELIJK ALS WE DAT SAMEN DOEN.”

Jos van Bergen
hoofd Huisvesting & Facilitair SOVAK:

Bij SOVAK, dienstverlener aan mensen met een
verstandelijke beperking, kunnen sommige
cliënten zelf een belangrijke rol spelen bij de
zorg voor veiligheid. “Daarom doen we wel
eens ontruimingsoefeningen met deze cliënten”,
zegt Jos van Bergen. Alle SOVAK-medewerkers
hebben een interne opleiding gevolgd.

Bovendien heeft elk team een bedrijfshulp-
verlener met een coördinerende rol. “Techniek
valt nog wel te regelen, maar juist de mensen
vormen de kwetsbare factor. Daarom moeten
we de opleiding borgen en alert blijven op het
snel inwerken van nieuwe medewerkers.”Bij
een evacuatie rekenen instellingen soms ook
op de directe omwonenden. “Als er hier iets
gebeurt, zijn er altijd mensen in de buurt die
een helpende hand kunnen bieden”, zegt Jos.
“Op een verzamelplaats zijn bijvoorbeeld
cliënten met wegloopgedrag. Omwonenden
kunnen dan een oogje in het zeil houden.
Extra aandacht voor veiligheid in de wijk en in
de instelling is mogelijk als we dat samen doen.”

Voor mensen met psychische problemen die
zelfstandig wonen, schakelt GGZ Westelijk
Noord-Brabant niet alleen professionals in,
maar ook ervaringsdeskundigen. “Dit zijn ex-
cliënten die hun ervaringen in de GGZ inzetten
om vroegtijdig psychosociale problemen te
signaleren als het minder goed dreigt te gaan,
zeggen Maarten van Eybergen en Annabelle-
France Rouwendal. “Het maken van risico-
taxaties is een onderdeel van ons dagelijks
werk. Dat vraagt alertheid van zowel de
professionals als de naasten van de cliënt in
zijn eigen omgeving. Is deze cliënt in staat om
zelfstandig beslissingen te nemen? Of moeten
wij als GGZ in verband met de veiligheids-
risico’s de regie tijdelijk overnemen?”

NAAR 1 van 2

TERUG

TERUG

EVACUATIE BIJ WATEROVERLAST

......................

BEST PRACTICE

EVACUATIE BIJ WATEROVERLAST

......................

BEST PRACTICE

HULPDIENSTEN BEREIDEN ZICH VOOR

......................

BEST PRACTICE

HULPDIENSTEN BEREIDEN ZICH VOOR

......................

BEST PRACTICE

NAAR 2 van 2

LEES MEER

LEES MEER

Steeds meer cliënten in de gehandicaptenzorg en GGZ worden thuis begeleid in plaats van in een instelling. In de instellingen blijven mensen wonen die juist zwaardere zorg nodig hebben. Daardoor vraagt zorg voor veiligheid in de wijk én in de instelling extra aandacht. Dat lukt als we dat samen doen.

VOOR VEILIGHEID

DE AANDACHT

VERSTERK

Maarten van Eybergen,
woordvoorder GGZ Westelijk Noord-Brabant, en
Annabelle-France Rouwendal,
BHV-KAM-coördinator en docent EHBO-reanimatie GGZ Westelijk Noord-Brabant

VEILIG EN GEZOND: GOED VERBONDEN!

......................

BELEID

VEILIG EN GEZOND: GOED VERBONDEN!

......................

BELEID

BEST PRACTICE

EVACUATIE BIJ WATEROVERLAST
Op 28 juli 2014 loopt ‘s middags de parkeergarage van een appartementencomplex vol met regenwater. Onder de bewoners bevinden zich 10 gehandicapten die op de eerste verdieping wonen. De brandweer is druk bezig met het wegpompen van het water. Ondertussen werkt de lift niet meer en wordt de stroomvoorziening afgesloten. Men weet niet hoe lang dit gaat duren. Besloten wordt de bewoners te evacueren. Ter plaatse wordt een crisisteam samengesteld, bestaande uit medewerkers van de instelling, gemeente, woningbouwvereniging, GHOR en het nutsbedrijf om de evacuatie voor te bereiden. Alle cliënten kunnen met hun vaste begeleiding naar een collega-instelling. Na een week kon iedereen weer terugkeren naar huis.

BEST PRACTICE

HULPDIENSTEN BEREIDEN ZICH VOOR
In de regio West-Brabant werken de hulpdiensten samen met de collega’s in België. Om de samenwerking tijdens incidenten soepel te laten verlopen, wordt samen geoefend. Kijk mee achter de schermen van een gezamenlijke oefening in deze film.

Een ander voorbeeld van samen oefenen: 26 mei 2015, 11.45 uur: een huisarts belt met de dienstdoende GGD-verpleegkundige van infectieziektebestrijding. Hij heeft een patiënte die hij verdenkt van MERS. Gelukkig betreft het een oefening. In het GGD infectieziekteteam wordt de casus besproken en contact opgenomen met het RIVM. De patiënte krijgt uitleg wat er allemaal gaat gebeuren. Voorbereidingen worden getroffen voor de persoonlijke bescherming van het GGD-personeel, zoals mondmaskers, schorten, gelaatsbrillen en handschoenen. Vervolgens neemt de verpleegkundige bloed af en maakt zij een keeluitstrijkje. De patiënte krijgt tot slot een uitgebreide instructie over wat ze wel en niet mag doen tot de uitslag bekend is. Juist door dit soort oefeningen is iedereen optimaal voorbereid voor als er écht iets aan de hand is!

BELEID

VEILIG EN GEZOND: GOED VERBONDEN!
Gezondheid en veiligheid hebben veel met elkaar te maken. De verbinding tussen beiden is structureel goed geborgd omdat de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) directeur is van zowel de GGD als de GHOR. Ook zit zij in het Dagelijks Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening en leidt zij, in opdracht van de Veiligheidsregio (VR), de geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen. De wethouders volksgezondheid vormen samen het algemeen bestuur van de GGD en de burgemeesters samen het algemeen bestuur van de VR en GHOR. Binnen de gemeente werken zij in één college van B&W.

Een verbinding die hoog op het wensenlijstje van GGD en GHOR staat en waaraan hard gewerkt wordt, is die tussen de beleidsmedewerkers volksgezondheid en de beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid. Hiermee wordt de verbinding ook ambtelijk geborgd.
Door al deze maatregelen zijn gezondheid en veiligheid goed verbonden.

https://www.youtube.com/watch?v=uMMuGise2Q0

Advies bij evenementen

Beperk onrust

Technology by MagStream Real Time Publishing