Veilig en gezond

Magazine cover

Beperk onrust

Links Mariël, rechts Adriënne

.......................................................

"EEN SNELLE REACTIE HAALT VAAK DE KOU UIT DE LUCHT.”

Adriënne Nuiten:

.......................................................

Gemiddeld één keer per week is er in Midden- en West-Brabant een incident dat tot maatschappelijke onrust kan leiden. Om te voorkomen dat de onrust alleen maar toeneemt, is een juiste, snelle en eenduidige communicatie met inwoners cruciaal. Dat is uitermate belangrijk voor
het veiligheidsgevoel van inwoners. Het team voor Psychosociale Hulp
bij Ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) ondersteunt de burgemeester bij
de coördinatie van de inzet van alle betrokken organisaties, zodat snel
en goed wordt samengewerkt. In dit team zitten – afhankelijk van het incident – vertegenwoordigers van maatschappelijk werk, politie, slachtofferhulp en de gemeentelijke beleidsmedewerker openbare
orde en veiligheid. “Vaak komen zij dezelfde dag nog bij elkaar voor beeld-, oordeel- en besluitvorming en afstemming van hun acties”,
zegt Adriënne Nuiten, één van de coördinatoren PSHi bij de GGD
West-Brabant.

BETER TE VROEG DAN TE LAAT
Veel voorkomend zijn incidenten met grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit. Het team van externe vertrouwenspersonen in West-Brabant adviseert en begeleidt zo nodig ouders, kinderen en leerkrachten. “Bij onze gesprekken nemen we de
ouders heel erg serieus”, zegt coördinator Mariël van Beek. “Daarbij is
het prettig dat ik als GGD-medewerker zelf geen hulpverleningsrelatie
heb met ouders en kinderen, en dus juist een onafhankelijke rol kan
spelen. Ik denk mee in het belang van de gezondheid van het kind.” “Met een snelle reactie kun je vaak de kou uit de lucht halen”, aldus Adriënne. “Gemeenten kunnen ons daarom beter te vroeg inschakelen dan te laat.”

NAAR 1 van 2

TERUG

TERUG

OMGAAN MET INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN

......................

BEST PRACTICE

OMGAAN MET INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN

......................

BEST PRACTICE

GGD: ÓÓK BIJ
EEN CRISIS

......................

BELEID

GGD: ÓÓK BIJ
EEN CRISIS

......................

BELEID

NAAR 2 van 2

LEES MEER

LEES MEER

Een pedofiel die na een gevangenisstraf weer terugkeert in de wijk, een familiedrama, een moord of een zedenzaak: deze incidenten geven onrust in de gemeente of in een woonwijk en kunnen ervoor zorgen dat inwoners zich onveilig voelen. De GGD werkt samen met netwerkpartners om onrust en onveiligheidsgevoelens te beperken.

ONRUST

MAATSCHAPPELIJKE

BEPERK

Adriënne Nuiten,
coördinator PSHI, en
Mariël van Beek,
extern vertrouwenspersoon van GGD West-Brabant

COÖRDINATIE
INZET PSHI

......................

INFOGRAPHIC

COÖRDINATIE
INZET PSHI

......................

INFOGRAPHIC

...................................................................

“IEDERE BESTUURDER HOOPT NATUURLIJK DAT JE ZO’N PLAN NOOIT NODIG ZAL HEBBEN, MAAR WE MOETEN EROP ZIJN VOORBEREID EN ER OP EEN PROFESSIONELE MANIER MEE OM KUNNEN GAAN.”

Ben Sanders,
algemeen directeur van Stichting Nutsscholen Breda:

...................................................................

BEST PRACTICE

OMGAAN MET INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN EN ONGEWENST GEDRAG
Een ingrijpende gebeurtenis zoals een ongeluk tijdens een schoolreis of een melding van ongewenst gedrag is schokkend voor de direct betrokkenen. En zorgt daarnaast ook vaak voor maatschappelijke onrust en hectiek. Daarom traint de GGD Academy leerkrachten, bestuurders en pedagogisch medewerkers hoe zij de schade kunnen beperken, de juiste opvang kunnen regelen en onrust kunnen verminderen. Samen aan de slag met praktijkcasussen en de stappen uit het psychosociaal veiligheidsplan, gericht op een algemeen incident, ingrijpende gebeurtenis of ongewenst gedrag. Duidelijke afspraken en protocollen bij ingrijpende gebeurtenissen zorgen voor een stukje rust bij de leerkrachten.

BELEID

GGD: ÓÓK BIJ EEN CRISIS
In het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) liggen de taken bij crises vast. De GGD komt in actie bij:

coördinatie van psychosociale hulpverlening, zoals de opvang van slachtoffers na een calamiteit, bij gezinsdrama’s, zedenzaken of risico op maatschappelijke onrustgrootschalige inzet bij infectieziektebestrijdingmedisch milieukundig advies zoals bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen crisiscommunicatie, zodat bewoners snel duidelijkheid hebbengezondheidsonderzoek- en advies bij een incident of ramp

INFOGRAPHIC

http://www.ggdacademy.nl/

http://www.ggdacademy.nl/Trainingen/Een-incident-en-nu

http://www.ggdacademy.nl/Trainingen/Omgaan-met-ingrijpende-gebeurtenissen

http://www.ggdacademy.nl/Trainingen/Omgaan-met-ongewenst-gedrag

http://www.ghormwb.nl/Actualiteiten/Nieuwsberichten/20140514-De-GGD-als-crisisorganisatie

Aandacht voor veiligheid

Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing